Vem ska hjälpa barnen?

Det är inte ofta jag skriver om svåra saker här. Men även svåra saker är en del av livet. Därför kommer man inte undan de frågor som drabbar barnen, och som de kan behöva hjälp med. Det är ju så att alla barn inte mår bra. Mår små barn dåligt är det tyvärr oftast föräldrarnas fel. Tyvärr händer det att brott begås mot barn och det kan inte nog betonas hur viktigt det är att brott som begås mot barn uppdagas. Har inte barnet en familj som tar till vara barnens bästa är det desto viktigare att juristerna kring barnet fattar rätt beslut. Och hur vet man det? Det viktigaste är ju att ta reda på vad som hänt barnet. Vad kan barnet själv berätta? Som okänd för barnet bör man inte ta kontakt med barnet själv, om man inte känner att man kan och är proffs på det. Däremot är det viktigt att se till att någon professionell har pratat med barnet för att kunna veta vad som hänt. Vet man det, är det första steget för att kunna fatta rätt beslut. Kanske den som är professionell ska prata många gånger med barnet för att säkert veta vad som hänt. I vilket fall, är det alltid viktigt att barnet får komma till tals.

Någon behöver stå på barnens sida

Det behövs många som är på barnens sida, eftersom våra domstolar inte är utformade för att passa barn. Det är här som LVU advokat kommer in i bilden. Barn fungerar ju ännu inte som vuxna. De kan inte berätta som vuxna om vad som har hänt dem. Det är sällan de kan berätta om klockslag, datum, eller händelseförlopp vilket en domstol helst vill. Därför är det desto viktigare att det finns sådana som kan hjälpa barn i en rättssituation. För en ensamstående förälder kan det kanske verka omöjligt att anlita en advokat som kan hjälpa barnet, vad kostar det? Gör jag mig fullständigt skuldsatt? Lugn, det finns rättshjälp att få, vilket innebär att har man inga medel, betalar domstolen en advokat som hjälper dig.

17 Jul 2017