Viktigt ha koll på elsäkerhet när man har barn

Att ha ett elsäkert hem, det är så klart viktigt, ovsett om man har barn eller inte. Men ungar i dag, de kan ju av nyfikenhet stoppa fingrar där de inte ska, så det är ofta ett annat tänk kring säkerhet när man har barn. En bra sak som är för alla familjer, det är att så fort en elinstallation ska göras i hemmet, då ska en elektriker i Lerum anlitas, eller en i den stad man bor i!

Du bör även noga se över hemmet, så att det är säkert för dig, för dina barn och övriga familjemedlemmar, även husdjuren!

En bra sak barnfamiljer kan satsa på är att använda petskydd i alla kontakter. Låt inte sladdar hänga löst framme heller, både för att barn kan dra i dem, så väl som det är stryprisk, eller husdjur bita av dem.

Bra råd och tips kring el och säkerhet

Hemma är det brta att ha en jordfelsbrytare samt att den regelbundet kontrolleras. Du bör även då och då se till att kontrollera a att alla sladdar, stickkontakter, strömbrytare och vägguttag är hela och sitter fast ordentligt. Använd aldrig trasiga elprodukter.

Se även till att aldrig lämna addare i ett uttag. Barn som kommer åt den kan få ström i sig om de till exempel suger eller biter på sladden. Ladda inga produkter i barnens rum heller!

Alla lampor ska hållas utom räckhåll för barn. Var extra uppmärksam på lampor som ser ut som

24 Nov 2021