Varför ensam vårdnad om barn?

Det är bra att vi lever i ett av de mest jämställda länderna i världen. Alltför ofta tas det för självklart att det bara är kvinnorna som ska ta hand om familjen och hemmet. Många och långa år av tradition har gjort att det fortfarande mest är kvinnorna som dubbelarbetar; förutom arbetet utanför hemmet, är det hon som tar ansvar för barnens kläder, matlagning, inköp och omvårdnad. Vår önskan om att vara jämlika har nästan gett kvinnor dubbla bördor, kvinnorna har dubbla jobb, trots att vår samhällsekonomi hänger på att de jobbar lika mycket som männen. Vårt jämlika ideal har gjort att ett par med barn förväntas fortsätta "jämlikheten" även efter skilsmässa. Många män har blivit bättre pappor till sina barn då de ställts mot den mer jämlika skilsmässan. Nu kan de inte längre förlita sig på att kvinnorna tar hand om barnen och hemmet.

Alla män är inte bra pappor

Tyvärr är inte alla män bra pappor. Det svider när jag skriver det här och jag kan riktigt höra för mig själv hur många protesterar och säger att det inte stämmer. Men så är det. Alla män är inte bra pappor, statistiken talar sitt tydliga språk, liksom barns rop på hjälp. Barn blir utsatta för misshandel och våld hemma, de flesta av våldsverkarna är pappor. Det är vad statistiken säger. Barn blir utsatta för sexuella övergrepp hemma. Det är vad statistiken säger. Så är det. Och det är i de fallen som barn inte ska ha en pappa som utsätter dem för våld eller sexuella övergrepp. Barn mår inte bra av det, och ska slippa den utsattheten.

Det finns ytterst få fall då ensam vårdnad är bra

Det är i alla sådana fall som barn absolut ska ha en ensam vårdnadshavare. De ska inte behöva umgås med någon som utsätter dem för våld och våldtäkt. De ska inte ens behöva påminnas om dem. Barn ska skyddas mot sådana föräldrar. Punkt. Det är dags att barn i mycket större omfattning ska få komma till tals då det gäller deras vårdnad, boende och umgänge, så som lagen egentligen föreskriver. Det är oftast bara på pappret som barn ska komma till tals. Få är de gånger som det egentligen händer och det är synd. Dags att lyssna på barnen! Vill du läsa mer om detta brännande ämne, kan du läsa mer på denna juridikblogg.

10 Sep 2017