Så ärver vi av varandra

Det enda vi vet med full säkerhet, om framtiden, är att vi alla ska dö. Inget annat är så säkert som det. Man kan tycka utifrån den vissheten att vi borde tänka mer på döden, än vi gör, eftersom det är det enda säkra vi känner till. Det är ju ganska trist att någon dör, speciellt om vi känner mycket för den som dör. Jag har fått mycket frågor om det här med arv, framför allt när vi ser alltfler bonusfamiljer. Det är då det kan bli ganska oklart hur det blir när vi dör; vem ärver? Hur ärver vi varandra? Här klargör vi i frågan med tips om juridik:

Så här ärver vi av varandra

  • Bröstarvingar - de som direkt ärver av oss: barn, make eller maka.
  • Om inte bröstarvingar finns: mor eller far, syskon.
  • Om inte far eller mor finns eller syskon: mor- eller farföräldrar, farbröder, morbröder, mostrar, fastrar.
  • Om inget av dessa finns, tillkommer arvet till Allmänna arvsfonden.
  • Som sambo så har man inte samma rättigheter som äkta make eller maka. Du ärver alltså inte din sambo, då är det endast gemensamma barn som ärver. Skiljer ni er, har du endast rätt till det som ni GEMENSAMT har köpt in till ert gemensamma bo. Har ni inte köpt något tillsammans, har du inte rätt till något annat än det som du hade och ägde när ni blev sambor. Det vanliga i Sverige är att vara sambo-par, och det är väldigt många av dem som alltså inte har rätt att ärva trots många år tillsammans. Det som sambo-par borde göra, är att skriva ett testamente som klargör att din sambo ska ärva efter dig.

    30 Sep 2017