Att tänka på vid vårdnadstvist

Ibland är det ju så att ett äktenskap eller relation tar slut efter många år tillsammans och kanske har man ett eller flera barn tillsammans. Det kan vara svårt att komma överens, särskilt om man inte hade en bra brytning. Att kunna samsas över var barnen ska bo är viktigt, för barnens skull, men ibland uppstår en vårdnadstvist. Det är inte fel att ta råd inför vårdnadstvist, via jurist eller annan bra information.

När det blir en vårdnadstvist så avgörs det i rätten vem av föräldrarna som ska ha det juridiska ansvaret för barnen. Man brukar också i samma tvist avgöra hur umgängesrätten ska se ut.

Föräldern som har vårdnaden om barnet eller barnen är den som har det huvudsakliga ansvaret för barnets personliga förhållanden, så väl som rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnet.

Ett barn har dock alltid rätten till umgänge med den andra föräldern.

Hur går en vårdnadstvist till?

När en vårdnadstvist genomförs så görs den alltid med barnens bästa i fokus.

Vårdnadstvisten inleds med att motparten kontaktas. Ofta så kommer det ett brev och i detta brev så står det förslag på hur man kan lösa de problem som finns. Det ska motparten svara på. Det går att undvika tvist om man är överens och det genom att skriva ett avtal hos familjerätten.

Blir det ingen lösning eller svar inte ges, så går man vidare ändå. Då är det en domstol som ska avgöra det hela. Den som vill ha ensam vårdnad brukar via en jurist lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Man gör muntliga förberedelse, får lägga fram åsikter och så vidare. Domaren försöker att redan nu få parterna att enas och komma överens om en bra lösning.

Om det inte går att lösa, så brukar normalt den muntliga förberedelsen avslutas med ett interimistiskt beslut som gäller i väntan på själva huvudförhandlingen. Under tiden så får en av parterna tillfälligt vårdnaden tills målet har hunnit utredas närmare. 

Processen fortsätter med att parterna kallas för samtal samt att även andra kan pratas med som skola, BVC eller liknande. 

Efter det så sker en huvudförhandling. Då tas alla "bevis" upp och en dom kommer att fastställas. 

En vårdnadstvist är alltså ingen enkel och snabb process. Så det är bra att försöka lösa problemen själva. 

11 Jul 2020